Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

������ ��������� - ����� ����

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ 43