Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

�������� �������� �������� ���������� ��� �����������

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΒΑΡΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22