Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

���������� ������ ������� ���������

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ 64