Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

����������-��������� ������������� ����� ������� (�-� ���)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 10