Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

������������� ����� ������� (����������-���������)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23