Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

����� - �������� ��� ��� ������������� ��� ���

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3