Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

�������� ������������ �����

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 11