Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

����������� ���������� ������� �����������

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 106