Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

������������

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18