Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 653
2 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 301
3 ΦΑΙΚ ΦΑΙΚ ΤΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 281
4 ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 202
5 ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝ 123