Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 115
2 ΚΥΡΚΟΥ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 114
3 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 102