Εκλογικό Τμήμα : 1 , 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
<< >>


Δημοκρατικοί

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 0