Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Γκουτάκος Δήμος του Κωνσταντίνου 310
2 Σφαντζίκης Κωνσταντίνος του Αδάμ 237
3 Πεχλιβάνης Χαράλαμπος του Θεοδώρου 202
4 Μπόμπολας Αντώνιος του Ιωάννη 198
5 Μήλιογλου Ξανθή του Σταμάτη 181
6 Αμέτ Αϊδίν του Ραήφ 179
7 Γκιζδιμίδης Αργύριος του Πασχάλη 170
8 Δραγανίδης Χρήστος του Δημητρίου 152
9 Χατζόπουλος Ζήσης του Νικολάου 152
10 Κατσαούνη Ιωάννα του Δημητρίου 140
11 Καραπασχάλη Αρτεμισία του Σπύρου 123
12 Τζατζανά Σουλτάνα του Νικολάου 106
13 Μακρής Γεώργιος του Αντωνίου 103
14 Παρασκευούδης Δημήτριος του Νικολάου 94
15 Λιακάκη Στεργιανή του Δημητρίου 78
16 Καρατσώλη Βασιλική του Κομνινού 59
ΣΥΝΟΛΟ 2484