Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Ραχμανίδης Γεώργιος του Χρήστου 566
2 Αλμπανίδου Δημητρούλα του Σταματίου 476
3 Βασιλκαρίδης Ευστάθιος του Ιωάννη 398
4 Τσατσαρίδης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη 364
5 Παπάκης Απόστολος του Χριστοδούλου 355
6 Κατσικούδη-Τσαγκαλίδου Ελένη του Κωνσταντίνου 352
7 Γιασάρ Αλή του Μουμίν 332
8 Μποτρότσος Δημήτριος του Αναστασίου 261
9 Γκαντής Θεόδωρος του Ιωάννη 253
10 Παρασχάκης Ηρακλής του Δημητρίου 147
11 Καρά Μεμέτ Οσμάν του Ογλού Χουσεϊν 125
12 Δραγανίδου Ιωάννα του Πασχάλη 97
13 Δογανκιώτου Φωτεινή του Κωνσταντίνου 86
14 Κολτσίδου-Βαπόρα Χρυσούλα του Παναγιώτη 73
15 Ισπικούδης Δημήτριος του Χρήστου 52
16 Μιτανούδης Μιχαήλ του Δημητρίου 30
ΣΥΝΟΛΟ 3967