Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Καλλεντζή Ιρφάν του Ρετζέπ 180
2 Χαλήλ Αϊντίν του Ρετζέπ 160
3 Αζήζ Σενόλ του Αδήλ 128
4 Μουτούς Γιουξέλ του Ρετζέπ 87
5 Μουσά Μεχμέτ του Αχμέτ 71
6 Σαρή Τζελαετίν του Αχμέτ 50
7 Χαλκιοπούλου Παρασκευή του Κωνσταντίνου 41
8 Ομέρ Βιλτάν του Ραμαδάν 14
9 Γιαλούτς Σαχιμέ του Χασάν 9
ΣΥΝΟΛΟ 740