Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Κιατίπης Χρήστος του Δημητρίου 73
2 Ζαρείφης Γεώργιος του Αριστομένη 51
3 Καραγκιοζίδου Παναγιώτα του Αθηνόδωρου 24
4 Κομίτης Ηλίας του Γεωργίου 13
5 Οργασλή Μαριγώ του Ιωάννη 6
6 Καφετζής Αναστάσιος του Χαραλάμπους 4
ΣΥΝΟΛΟ 171