Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Δαλνταμπάν Αχμέτ του Χουσεϊν 188
2 Αχμέτ - Χότζα Ενδρίς του Χαμδή 139
3 Μπαμπά - Εμίν Χουσεϊν του Οσμάν 128
4 Νιζάμ Μεμέτ του Αλή 73
5 Απτή Χουσεϊν του Οσμάν 47
6 Κιουτσούκ Νιαζή του Χασάν 46
7 Μεμέτ - Αλή Σουκριέ του Σιαμπάν 27
8 Ιμάμ Εμινέ του Απτουραχήμ 22
9 Τσακήρ Ελήφ του Σινάν 12
ΣΥΝΟΛΟ 682