Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Σολάκ Αμέτ του Ρετζέπ 33
2 Δικιτζή Εμίν Χασάν του Χουσεΐν 11
3 Καφάφ Αλή Αλή του Μεμέτ 9
4 Μπογιαδζή Χατιτζέ του Χασήμ 9
5 Πασά Μεμέτ Αχμέτ Αχμέτ του Μεμέτ 9
6 Καρά Γιουσούφ Αμέτ Αμέτ του Γιουσούφ 8
7 Δουδουζή Χαλήλ Χαλήλ του Χουσεΐν 6
8 Μολλά Μουσταφά Αϊσέ του Τεφήκ 4
9 Σιράκ Μεμέτ Νεδιμέ του Οσμάν 4
10 Δελή Μπεκήρ Αμέτ Αχμέτ του Μεμέτ 3
11 Σιτζάκ Εμίν Σαμπριέ του Ουζεΐρ 1
ΣΥΝΟΛΟ 97