Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Φαζλή Χασάν Χασάν του Αμέτ 51
2 Παπουτσή Αμέτ Χουσεΐν του Χασάν 22
3 Καρά Χασάν Μεμέτ Χουσεΐν Ζεϊνέπ του Αμέτ 18
4 Τοπάλ Αχμέτ Μουσταφά του Μεμέτ 8
5 Τσακήρ Αχμέτ Ναζμή του Μεμέτ 7
6 Τσαούς Χαλήλ Μεμέτ του Αμέτ 7
7 Αλίκ Ρετζέπ Μουσταφά του Χουσεΐν 5
8 Κιασήφ Χουσεΐν Ριτβάν του Χασάν 5
9 Μολλά Μουσταφά Νιαζή του Χασάν 4
10 Παδαρλή Γιουσούφ Σαμπριέ του Μεμέτ 4
11 Σερήφ Χασάν Σαδικά του Εμίν 4
12 Χατζή Γιακούπ Αϊσέ του Αμέτ 2
ΣΥΝΟΛΟ 137