Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΟΜΟΝΟΙΑ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Σιράκ Μεμέτ Αχμέτ του Μουσταφά 222
2 Κεχαγιά Χασάν του Αμέτ 159
3 Όνμπαση Χαλήλ Χασάν του Αχμέτ 145
4 Σεμερδζή Χαμδή του Αμέτ 125
5 Σαρ Χουσεΐν Ισμαήλ του Αμέτ 123
6 Φεΐζ Χασάν Ραήφ του Χαλήλ 84
7 Καρά Γιουσούφ Μεμέτ του Ναζήφ 73
8 Αϊδίν Αζίζ Φεριδέ του Χασάν 66
9 Πίσκα Μεμέτ Ρουκιέ του Αντέμ 52
10 Μισερλόγλου Μουσταφά του Μεμέτ 50
11 Ισμαήλ Τσαούς Μουμίν Σαδιέ του Αμέτ 25
12 Κιασήφ Χουσεΐν Μελιχά του Σαμπρή 24
ΣΥΝΟΛΟ 1148