Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΜΠΡΟΣ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Ισμαήλ Χασάν Γιουσούφ του Μεμέτ 180
2 Ακραμπά Χασάν Κιαζήμ του Αμέτ 161
3 Χατήπ Μεμέτ Χακή του Μεμέτ 136
4 Σεμερτζή Χασάν Ογλού Αμέτ του Χασάν 125
5 Μολλά Μουσταφά Αχμέτ του Χουσεΐν 107
6 Αΐδήν Ισμαήλ Αμέτ του Ισμαήλ 106
7 Κεχαγιά Αχμέτ Αζήζ του Αχμέτ 95
8 Χαντζή Μεμέτ Σαμπρή του Χασάν 85
9 Οσμάν Ρεφικά του Μουσταφά 31
10 Φαζλή Ναζήφ Σουκριέ του Ρετζέπ 27
11 Καρά Χουσεΐν Μεμέτ Ζεϊνέπ του Αχμέτ 19
12 Χατήπ Ισμαήλ Ουρκιέ του Χουσεΐν 16
ΣΥΝΟΛΟ 1088