Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Οσμάν Νετζατήν του Οσμάν 474
2 Καρακουλάκ Αρήφ του Αμέτ 444
3 Αλή - Οσμάν Χουσεϊν του Ιμπράμ 392
4 Μεμέτ Χασάν του Μεμέτ 354
5 Χαλήλ Σαλή του Αλή 349
6 Μεμέτ Ναϊμ του Αλή 342
7 Αμέτ Σαλή του Ισμαήλ 296
8 Παμούκ Αμέτ Νετζατίν του Μεμέτ 288
9 Χασάν Σαλή του Μεμέτ 227
10 Νιχάτ Ορχάν του Αμέτ 197
11 Χασάν Σεδάτ του Σαλή 187
12 Αλή Γιουνούς του Μουμίν 139
13 Νουρή Σεμπαχετίν του Οσμάν 81
14 Απτουλά Γιουσούφ του Σαμπρή 60
15 Αλή - Οσμάν Νεριμάν του Βεϊσάλ 17
16 Γιουσούφ Ελιβάν του Σαλή 11
17 Εμίν Ιμπράμ του Αλή 10
18 Οσμάν Φεριδέ του Ζινέλ 6
19 Μουσταφά Ισμαήλ Σουλεϊχά του Σαλή 5
20 Μολλά Χασάν Φικριέ του Μουσταφά 4
21 Χαλήλ Ραϊφέ του Σαδήκ 1
22 Αλή Μπασή Ισμαήλ Νουριέ του Ισμαήλ 0
ΣΥΝΟΛΟ 3884