Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Ιδρύς Ναδήρ του Αρήφ 168
2 Χουσείν Μουμίν του Μπεκήρ 140
3 Απτουραχμάν Χουσείν του Χασάν 120
4 Ματζήρ Ισμαήλ Μουμίν του Οσμάν 73
5 Αμέτ Νεζήρ του Ραμαντάν 67
6 Μουσταφά Καμπέρ του Μουσταφά 49
7 Κατσάκ Μουμίν του Μεμέτ 47
8 Οσμάν Ογλού Οσμάν του Οσμάν 36
9 Χαλήλ Αισέ του Ιβραχήμ 32
10 Χασάν Ιλχάν του Αμέτ 24
11 Παλτόγλου Δημήτριος του Κυριάκου 21
12 Μπρουτούκ Σαϊμέ του Μουράτ 14
13 Μεμέτ Ρεφικά του Ραμαντάν 12
14 Μουράτ Χουσείν του Ραήφ 5
15 Αμέτ Φεριστέ του Αχμέτ 2
16 Χασάν Σαδιέ του Οσμάν 0
ΣΥΝΟΛΟ 810