Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Ζλατίνης Βασίλειος του Ιωάννη 257
2 Αλή Χακκή του Φαήκ 235
3 Χασάν Ναζμή του Σεφκέτ 232
4 Αλή Μεμέτ του Φεχίμ 223
5 Μπαλτζή Ερχάν του Μουσταφά 218
6 Μπεκήρ Ογλού Ρεφήκ του Μπεκήρ 210
7 Σαλήμ Χουσεϊν του Γιουσούφ 209
8 Μπάτζιος Γεώργιος του Ιωάννη 197
9 Τσολάκ Χασάν του Μουσταφά 177
10 Πούλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου 156
11 Ραϊφ Τζιχάτ του Καδίρ 151
12 Τεφήκ Νετζαετίν του Εμίν 143
13 Χουσεϊν Νουσρέτ του Μεμέτ 128
14 Μπακάλμπαση Δημητρούλα του Νικολάου 115
15 Δελής Πυγμαλίων του Παντελή 104
16 Μουμίν Χουλιά του Αχμέτ 96
17 Αμέτ Χικμέτ του Χασάν 93
18 Αχμέτ Εμινέ του Ραμαδάν 47
19 Μουράτ Ισμαήλ του Σατήκ 36
20 Μουμίν Ογλού Χαλιδέ του Φεήμ 10
21 Αλή Φαριέ του Μουστάν 6
22 Χότζα Οσμάν Σαρμήν του Μεμέτ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3044