Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Αλή Μολλά Τζεμήλ του Ναμζή 121
2 Χατζή Αλή Ταρίκ του Μουχαρέμ 115
3 Τοπάλ Μεμέτ Χουσεϊν Αχμέτ του Εμίν 106
4 Χουσεϊν Νετζδέτ του Γκαλήπ 99
5 Ρετζέπ Ογλού Σερκάν του Νετζίπ 84
6 Μουμίν Οζέν του Νουρετίν 81
7 Νιζάμ Αχμέτ Ραϊμ του Ραχμάν 51
8 Αδήλ Αντήλ του Χαλήλ 49
9 Οσμάν Ερτζάν του Οσμάν 34
10 Μπεσήμ Σερχάτ του Ρετζέπ 31
11 Σουλεϊμάν Καδήρ του Μεμέτ 29
12 Μουσταφά Νιλουφέρ του Μουμίν 20
13 Τσέντος Ευάγγελος του Σωτηρίου 19
14 Κήρα Σαδίκ του Σουλεϊμαν 12
15 Χαλήλ Αμέτ Σεμιρά του Αμέτ 12
16 Χατζή Χριστοδούλου Απόστολος του Χριστοδούλου 7
17 Σερήφ Νουράν του Σερίφ 5
18 Ραχήμ Χαλήλ Γκιουλτέν του Μουσταφά 4
19 Σαδουλάχ Σαμπιχά του Αμέτ 1
20 Χασάν Σεραφετίν του Φεϊμ 1
21 Μουμίν Γιασεμίν του Μεμέτ 0
ΣΥΝΟΛΟ 881