Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ()
Υποψήφιος : Αχμέτ - Χότζα Ενδρίς του Χαμδή

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 244ο ΚΕΧΡΟΥ Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου 0
2 245ο ΚΕΧΡΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Κέχρου 17
3 246ο ΚΕΧΡΟΥ(Μικρός Κέχρος) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Κέχρ 28
4 247ο ΚΕΧΡΟΥ(Χαράδρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Χαράδρας 94
5 248ο ΚΕΧΡΟΥ(Χλόη) Μουσουλμανικό Σχολείο Χλόης 0
ΣΥΝΟΛΟ 139