Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ()
Υποψήφιος : Δαλνταμπάν Αχμέτ του Χουσεϊν

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 244ο ΚΕΧΡΟΥ Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου 0
2 245ο ΚΕΧΡΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Κέχρου 3
3 246ο ΚΕΧΡΟΥ(Μικρός Κέχρος) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Κέχρ 0
4 247ο ΚΕΧΡΟΥ(Χαράδρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Χαράδρας 0
5 248ο ΚΕΧΡΟΥ(Χλόη) Μουσουλμανικό Σχολείο Χλόης 185
ΣΥΝΟΛΟ 188