Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ()
Υποψήφιος : Κιουτσούκ Νιαζή του Χασάν

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 244ο ΚΕΧΡΟΥ Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου 0
2 245ο ΚΕΧΡΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Κέχρου 4
3 246ο ΚΕΧΡΟΥ(Μικρός Κέχρος) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Κέχρ 38
4 247ο ΚΕΧΡΟΥ(Χαράδρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Χαράδρας 4
5 248ο ΚΕΧΡΟΥ(Χλόη) Μουσουλμανικό Σχολείο Χλόης 0
ΣΥΝΟΛΟ 46