Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ ()
Υποψήφιος : Τοπάλ-Χασάν Σιμπέλ του Χουσεϊν

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Αγιοχώρι) Μουσουλμανικό Σχολείο Αγιοχωρίου 2
2 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 12
3 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 11
4 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Δαρμένη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δαρμένης 0
5 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Δειλινά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δειλινών 0
6 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Ήπιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Ηπίου 0
7 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Κίνυρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Κινύρων 0
8 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Λύκειο) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 0
9 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Λύκειο) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 0
10 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Μικρό Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Πιστού 0
11 24ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Μύστακας) Μουσουλμανικό Σχολείο Μύστακα 0
12 25ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Νικητές) Μουσουλμανικό Σχολείο Νικητών 0
13 26ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Νέδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέδας 0
14 27ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Πλαγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Πλαγιάς 0
15 28ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Σκάλωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκαλώματος 7
16 29ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Στροφή) Μουσουλμανικό Σχολείο Στροφής 0
ΣΥΝΟΛΟ 32