Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΠΕΣ ΤΟΥ 21 ΑΙΩΝΑ ()
Υποψήφιος : Μεχτέρ Μουμίν Σελαετίν του Μεμέτ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 169ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 6
2 170ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 29
3 171ο ΣΑΠΩΝ 1Ο Νηπιαγωγείο Σαπών 24
4 172ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 16
5 173ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 49
6 174ο ΣΑΠΩΝ 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 16
7 175ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 20
8 176ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 14
9 177ο ΣΑΠΩΝ(Αετοκορυφή) Δημοτικό Σχολείο Αετοκορυφής 0
10 178ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 0
11 179ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 0
12 180ο ΣΑΠΩΝ(Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 2
13 181ο ΣΑΠΩΝ(Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 0
14 182ο ΣΑΠΩΝ(Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 0
15 183ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 1
16 184ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 1
17 185ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 2
18 186ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 1
19 187ο ΣΑΠΩΝ(Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 0
20 188ο ΣΑΠΩΝ(Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 0
21 189ο ΣΑΠΩΝ(?μφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 0
22 190ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 12
23 191ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αρίσβης 4
24 192ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 4
25 193ο ΣΑΠΩΝ(Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρινού 0
26 194ο ΣΑΠΩΝ(Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 0
27 195ο ΣΑΠΩΝ(Κίζαρι) Δημοτικό Σχολείο Κίζαρι 0
28 196ο ΣΑΠΩΝ(Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 0
ΣΥΝΟΛΟ 201