Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΠΕΣ ΤΟΥ 21 ΑΙΩΝΑ ()
Υποψήφιος : Τσερεκτσίδου-Κενανίδου Ναταλία του Ιωάννη

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 169ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 12
2 170ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 17
3 171ο ΣΑΠΩΝ 1Ο Νηπιαγωγείο Σαπών 62
4 172ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 21
5 173ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 15
6 174ο ΣΑΠΩΝ 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 28
7 175ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 29
8 176ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 26
9 177ο ΣΑΠΩΝ(Αετοκορυφή) Δημοτικό Σχολείο Αετοκορυφής 0
10 178ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 0
11 179ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 1
12 180ο ΣΑΠΩΝ(Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 0
13 181ο ΣΑΠΩΝ(Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 0
14 182ο ΣΑΠΩΝ(Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 1
15 183ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 0
16 184ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 0
17 185ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 5
18 186ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 7
19 187ο ΣΑΠΩΝ(Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 1
20 188ο ΣΑΠΩΝ(Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 1
21 189ο ΣΑΠΩΝ(?μφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 0
22 190ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 1
23 191ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αρίσβης 0
24 192ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 0
25 193ο ΣΑΠΩΝ(Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρινού 3
26 194ο ΣΑΠΩΝ(Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 2
27 195ο ΣΑΠΩΝ(Κίζαρι) Δημοτικό Σχολείο Κίζαρι 11
28 196ο ΣΑΠΩΝ(Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 9
ΣΥΝΟΛΟ 252