Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΠΕΣ ΤΟΥ 21 ΑΙΩΝΑ ()
Υποψήφιος : Γιουσούφ Γιακούπ του Αλή

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 169ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 18
2 170ο ΣΑΠΩΝ Δημοτικό Σχολείο Σαπών 33
3 171ο ΣΑΠΩΝ 1Ο Νηπιαγωγείο Σαπών 11
4 172ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 4
5 173ο ΣΑΠΩΝ Γυμνάσιο Σαπών 30
6 174ο ΣΑΠΩΝ 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 6
7 175ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 16
8 176ο ΣΑΠΩΝ Λύκειο Σαπών 25
9 177ο ΣΑΠΩΝ(Αετοκορυφή) Δημοτικό Σχολείο Αετοκορυφής 0
10 178ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 13
11 179ο ΣΑΠΩΝ(Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 28
12 180ο ΣΑΠΩΝ(Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 6
13 181ο ΣΑΠΩΝ(Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 20
14 182ο ΣΑΠΩΝ(Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 8
15 183ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 25
16 184ο ΣΑΠΩΝ(Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 72
17 185ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 19
18 186ο ΣΑΠΩΝ(Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 23
19 187ο ΣΑΠΩΝ(Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 0
20 188ο ΣΑΠΩΝ(Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 0
21 189ο ΣΑΠΩΝ(?μφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 11
22 190ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 32
23 191ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αρίσβης 50
24 192ο ΣΑΠΩΝ(Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 55
25 193ο ΣΑΠΩΝ(Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρινού 87
26 194ο ΣΑΠΩΝ(Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 0
27 195ο ΣΑΠΩΝ(Κίζαρι) Δημοτικό Σχολείο Κίζαρι 0
28 196ο ΣΑΠΩΝ(Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 0
ΣΥΝΟΛΟ 592