Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ()
Υποψήφιος : Μεμέτ Ρειχάν του Μεχμέτ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 197ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 4
2 198ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 0
3 199ο ΣΩΣΤΟΥ(Αγίασμα) Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος 0
4 200ο ΣΩΣΤΟΥ(Δύμη) Δημοτικό Σχολείο Δύμης 0
5 201ο ΣΩΣΤΟΥ(Θάμνα) Δημοτικό Σχολείο Θάμνας 1
6 202ο ΣΩΣΤΟΥ(Ρίζωμα) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος 0
7 203ο ΣΩΣΤΟΥ(Φωλεά) Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς 0
8 204ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 3
9 205ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 7
10 206ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 7
11 207ο ΣΩΣΤΟΥ Νηπιαγωγείο Σώστου 0
12 208ο ΣΩΣΤΟΥ(Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 2
13 209οΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 3
14 210ο ΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 2
15 211ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 2
16 212ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 7
17 213ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 13
18 214ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 23
19 215ο ΣΩΣΤΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 12
ΣΥΝΟΛΟ 86