Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ()
Υποψήφιος : Μολλά Χουσείν Ατνάν του Ρασήμ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 197ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 10
2 198ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 23
3 199ο ΣΩΣΤΟΥ(Αγίασμα) Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος 21
4 200ο ΣΩΣΤΟΥ(Δύμη) Δημοτικό Σχολείο Δύμης 3
5 201ο ΣΩΣΤΟΥ(Θάμνα) Δημοτικό Σχολείο Θάμνας 26
6 202ο ΣΩΣΤΟΥ(Ρίζωμα) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος 119
7 203ο ΣΩΣΤΟΥ(Φωλεά) Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς 2
8 204ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 8
9 205ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 14
10 206ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 11
11 207ο ΣΩΣΤΟΥ Νηπιαγωγείο Σώστου 6
12 208ο ΣΩΣΤΟΥ(Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 5
13 209οΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 2
14 210ο ΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 2
15 211ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 4
16 212ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 10
17 213ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 0
18 214ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 4
19 215ο ΣΩΣΤΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 8
ΣΥΝΟΛΟ 278