Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ()
Υποψήφιος : Χασάν Τσαούς Αϊτέν του Χαλίτ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 197ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 3
2 198ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 10
3 199ο ΣΩΣΤΟΥ(Αγίασμα) Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος 3
4 200ο ΣΩΣΤΟΥ(Δύμη) Δημοτικό Σχολείο Δύμης 0
5 201ο ΣΩΣΤΟΥ(Θάμνα) Δημοτικό Σχολείο Θάμνας 8
6 202ο ΣΩΣΤΟΥ(Ρίζωμα) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος 1
7 203ο ΣΩΣΤΟΥ(Φωλεά) Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς 1
8 204ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 1
9 205ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
10 206ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 0
11 207ο ΣΩΣΤΟΥ Νηπιαγωγείο Σώστου 0
12 208ο ΣΩΣΤΟΥ(Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 1
13 209οΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 30
14 210ο ΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 46
15 211ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 0
16 212ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 0
17 213ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 2
18 214ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 0
19 215ο ΣΩΣΤΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 0
ΣΥΝΟΛΟ 106