Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ()
Υποψήφιος : Εμίν Χακκή του Μουμίν

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 197ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 78
2 198ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 70
3 199ο ΣΩΣΤΟΥ(Αγίασμα) Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος 11
4 200ο ΣΩΣΤΟΥ(Δύμη) Δημοτικό Σχολείο Δύμης 19
5 201ο ΣΩΣΤΟΥ(Θάμνα) Δημοτικό Σχολείο Θάμνας 31
6 202ο ΣΩΣΤΟΥ(Ρίζωμα) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος 10
7 203ο ΣΩΣΤΟΥ(Φωλεά) Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς 8
8 204ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 2
9 205ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 6
10 206ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 3
11 207ο ΣΩΣΤΟΥ Νηπιαγωγείο Σώστου 0
12 208ο ΣΩΣΤΟΥ(Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 10
13 209οΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 12
14 210ο ΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 14
15 211ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 13
16 212ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 8
17 213ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 0
18 214ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 1
19 215ο ΣΩΣΤΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 1
ΣΥΝΟΛΟ 297