Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ()
Υποψήφιος : Ιμάμ Εκρέμ του Αλή Οσμάν

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 197ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 3
2 198ο ΣΩΣΤΟΥ(Ασώματοι) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ασωμάτων 8
3 199ο ΣΩΣΤΟΥ(Αγίασμα) Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος 23
4 200ο ΣΩΣΤΟΥ(Δύμη) Δημοτικό Σχολείο Δύμης 7
5 201ο ΣΩΣΤΟΥ(Θάμνα) Δημοτικό Σχολείο Θάμνας 221
6 202ο ΣΩΣΤΟΥ(Ρίζωμα) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος 1
7 203ο ΣΩΣΤΟΥ(Φωλεά) Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς 0
8 204ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 2
9 205ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
10 206ο ΣΩΣΤΟΥ(Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 4
11 207ο ΣΩΣΤΟΥ Νηπιαγωγείο Σώστου 0
12 208ο ΣΩΣΤΟΥ(Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 0
13 209οΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 0
14 210ο ΣΩΣΤΟΥ(Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγ.Πιστού 0
15 211ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 2
16 212ο ΣΩΣΤΟΥ(Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 1
17 213ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 0
18 214ο ΣΩΣΤΟΥ Δημοτικό Σχολείο Σώστου 0
19 215ο ΣΩΣΤΟΥ Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 1
ΣΥΝΟΛΟ 273