Εκλογικό Τμήμα : 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
Δήμος Αίγειρος Χώρος : Κτίριο πρώην Κοινότητας Αιγείρου
Εγγεγραμένοι 527
Ψήφισαν 410 Ακυρα 7 1.71% Εγγυρα
Αποχή 22.2% Λευκά 1 0.24%   402
    Σύνολο Ακυρων/Λευκών 8 1.95%  

Συνδιασμοί ΨήφοιΠοσοστo
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ)    
256
63.68%
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)    
146
36.32%