Εκλογικό Τμήμα : 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μελέτη)
Δήμος Αιγείρος Χώρος : Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης
Εγγεγραμένοι 763
Ψήφισαν 408 Ακυρα 21 5.15% Εγγυρα
Αποχή 46.53% Λευκά 6 1.47%   381
    Σύνολο Ακυρων/Λευκών 27 6.62%  

Συνδιασμοί ΨήφοιΠοσοστo
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ)    
199
52.23%
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)    
182
47.77%