Εκλογικό Τμήμα : 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Αίγειρος)
Δήμος Αίγειρος Χώρος : Κτίριο Εστίας Σ.Ε. Οδηγών Αιγείρου
Εγγεγραμένοι 531
Ψήφισαν 399 Ακυρα 6 1.5% Εγγυρα
Αποχή 24.86% Λευκά 1 0.25%   392
    Σύνολο Ακυρων/Λευκών 7 1.75%  

Συνδιασμοί ΨήφοιΠοσοστo
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ)    
204
52.04%
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)    
188
47.96%