Εκλογικό Τμήμα : 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Νέα Καλλίστη)
Δήμος Αίγειρος Χώρος : Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης
Εγγεγραμένοι 662
Ψήφισαν 470 Ακυρα 12 2.55% Εγγυρα
Αποχή 29% Λευκά 12 2.55%   446
    Σύνολο Ακυρων/Λευκών 24 5.11%  

Συνδιασμοί ΨήφοιΠοσοστo
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ)    
270
60.54%
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)    
176
39.46%