Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΝΙΑΖΗ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Δουρμούς Εκρέμ του Χασάν 0
2 Ζουρνατζής Δημήτριος του Νικολάου 0
3 Καρά Περιχάν του Χασάν 0
4 Κιρ Χασάνογλου Τζανγκιούλ του Μεχμέτ 0
5 Μεσδάν Φερήτ του Καδήρ 0
6 Μουεμίν Σιαμπάν του Φεράτ 0
7 Μουμίν Μπεζέτ του Φαρή 0
8 Μουσταφά Μεμέτ του Νασούφ 0
9 Μουσταφά Τζεμήλ του Μεμέτ 0
10 Ντουμπάν Καντριέ του Ραμαδάν 0
11 Οσμάν Σεμρά του Χουσεΐν 0
12 Ραμαντάν Ταχσήμ του Μουσταφά 0
13 Χατζή Χουσεΐν Ερόλ του Αζήζ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0