Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΑΠΤΟΥΡΑΧΗ ΜΕΜΕΤ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΔΕΛΗ ΣΑΚΗΡ ΦΑΪΖΕ του Μεχμέτ 0
2 ΔΕΡΔΙΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤ του Νετζήπ 0
3 ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΑΣΑΝ του Μεμέτ 0
4 ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΝΟΥΡΗ του Χακή 0
5 ΚΕΛΕΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝ του Μεχμέτ 0
6 ΚΟΤΣΑΝΤΖΗ ΑΣΜΠΙΕ του Μεχμέτ 0
7 ΚΟΥΡΟΥ ΙΛΜΗ του Αλή 0
8 ΚΟΥΡΤ ΜΠΙΛΑΛ του Αχμέτ 0
9 ΜΙΝΤΣΕ ΓΚΙΟΥΛΣΕΒΗΜ του Μεχμέτ 0
10 ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΕΤ του Αλή 0
11 ΜΠΑΜΠΑ ΕΜΙΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του Χασάν 0
12 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ ΑΪΣΕ του Σουκρή 0
13 ΤΖΑΡΑ ΧΑΚΗ του Μεμέτ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0