Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Αχμέτ Μουσταφά του Ρετζέπ 0
2 Ισμαήλ Γιουσούφ Ισμαήλ του Αμέτ 0
3 Καρά Γιουσούφ Αμέτ Αμέτ του Γιουσούφ 0
4 Κεμικλή Ισμαήλ Αϊσέ του Χουσεΐν 0
5 Κιασήφ Χουσεΐν Σεντάτ του Σαμπρή 0
6 Κιοσέ Χουσεΐν του Αχμέτ 0
7 Κιρ Αμέτ Χασάν Αϊσέ του Μουσταφά 0
8 Μισιρλή Αχμέτ Ρετζέπ του Ισμαήλ 0
9 Παπουτζή Αμέτ Χουσεΐν του Μεμέτ 0
10 Ραμαδάν Αμέτ Ορχάν του Ραμαδάν 0
11 Ρεσήτ Ογλού Αμέτ του Καδήρ 0
12 Τσακήρ Ναζήφ Μουσταφά του Μεμέτ 0
13 Τσακήρ Σαδίκ Μεμέτ Ναφιέ του Χασάν 0
14 Τσαούς Χουσεΐν Ογλού Αϊσέ του Ναζήφ 0
15 Χατζή Εμίν Ναζιλέ του Αμέτ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0