Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΜΠΡΟΣ (ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΕΜΕΤ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Ακραμπά Χασάν Κιαζήμ του Αμέτ 0
2 Αλή Δαή Σαμπρή του Ισμέτ 0
3 Δαλή Σαδήκ Σαμπρή του Αλή 0
4 Ισμαήλ Χασάν Γιουσούφ του Μεμέτ 0
5 Καρά Αλή Μεμέτ Αϊσέ του Χασάν 0
6 Καρά Αλή Οσμάν Οσμάν του Αλή 0
7 Καρά Αμέτ Αχμέτ του Χασάν 0
8 Κιοσέ Αλή του Αχμέτ 0
9 Κουρού Κεχαγιά Αχμέτ Αμέτ του Αλή 0
10 Μουσταφά Χαμδιέ του Χασάν 0
11 Μουχτάρ Γιουσούφ Γιουσούφ του Μεμέτ 0
12 Ομέρ Χουσεΐν Πακιζέ του Μεμέτ 0
13 Παλάκ Χασάν Ιμπραχήμ του Αζήζ 0
14 Τοπάλ Αχμέτ Αϊσέ του Χουσεΐν 0
15 Χατήπ Μεμέτ Χακή του Μεμέτ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0