Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ (ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Χατζή-Μεμέτ Χουσείν του Ζεκιριέ 479
2 Καρακουλάκ Αρήφ του Αμέτ 350
3 Ραμαδάν Ιμπραήμ του Φεϊζουλά 332
4 Σαλή Γιουσούφ του Μουσταφά 292
5 Μεμέτ Ναίμ του Αλή 285
6 Παμούκ Αμέτ Νετζατίν του Μεμέτ 279
7 Αμέτ Σαλή του Ισμαήλ 277
8 Χαλήλ Σαλή του Αλή 256
9 Μεμέτ Φεήμ του Μουσταφά 254
10 Οσμάν Νετζατήν του Οσμάν 226
11 Νιχάτ Ορχάν του Αμέτ 203
12 Αχμέτ Νιαζή του Σακήρ 136
13 Μουσταφά Μπαϊράμ του Μουμίν 105
14 Νουρή Σεμπαχετίν του Οσμάν 99
15 Χασάν Σεδάτ του Σαλή 76
16 Εμίν Μουσταφά του Μουσταφά 60
17 Παμούκ Αμέτ Νατζϊέ του Μεμέτ 41
18 Μπαϊράμ Σεμπιχά του Αλή 25
19 Δελή - Αχμέτ Χατιτζέ του Μεχμέτ 3
20 Σαλή Χαβά του Μουσταφά 3
21 Μουσταφά Χατιτζέ του Κιαμήλ 2
22 Ραμαδάν Σαζιμέτ του Σαμπρή 2
23 Χαλήλ Ραϊφέ του Σαδήκ 2
24 Λατήφ Νιλφέρ του Αλή 1
25 Ομέρ Κιγμέτ του Χουσνή 1
ΣΥΝΟΛΟ 3789