Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΡΑΤ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Χατζή Σερήφ Αμέτ Αμέτ Λουτφή του Μεμέτ 318
2 Χουσεϊν Καδήρ του Οσμάν 276
3 Καρά Μεμέτ Μεμέτ του Χουσεϊν 249
4 Χασάν Χασάν του Νιαζή 219
5 Ισμαήλ Σαατετίν του Αμέτ 194
6 Αμέτ Ισμαήλ του Νιαζή 184
7 Αμέτ Ουζεϊρ του Φεϊζ 163
8 Δερβίς-Μεμέτ Αμέτ του Αλή 162
9 Μουσταφά Γιουκσέρ του Ιμπράμ 154
10 Σερήφ Τζιάτ του Σερήφ 120
11 Χασάν Χασάν του Χουσεϊν 107
12 Χαλήλ-Ιμπράμ Μουχαρέμ του Ισμαήλ 104
13 Χαλήλ Χαλήλ του Χουσεϊν 63
14 Μουσταφά Νουράτ του Χουσεϊν 58
15 Χουσεϊν Τζεβάτ του Γιουσούφ 51
16 Χασάν Αϊντίν του Χασάν 29
17 Ουζούν-Χουσεϊν Χαλήλ του Μεμέτ 15
18 Γιακούπ Νερμήν του Μεμέτ 9
19 Χασάν Αϊσέ του Σαλή 9
20 Χασάν Χαϊριγιέ του Σαδήκ 5
21 Ιμπράμ Χατιτζέ του Ιμπράμ 1
22 Ρεσήτ Σαζιμέτ του Νουρετίν 1
23 Χασάγκα Γκιουλχάν του Χουσεϊν 0
ΣΥΝΟΛΟ 2491