Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΑΧΜΕΤ ΚΑΔΗΡ του Αχμέτ 231
2 ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΑΛΗ του Ισμαήλ 198
3 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταματίου 192
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σταύρου 138
5 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 121
6 ΦΕΡΧΑΤ ΤΖΑΪΤ του Ρετζέπ 109
7 ΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου 107
8 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Δημητρίου 105
9 ΤΣΑΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Θεοδώρου 94
10 ΤΟΜΠΑ ΑΖΗΖ του Νταβούτ 83
11 ΑΓΑ ΙΡΦΑΝ του Γισούφ 82
12 ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 82
13 ΣΟΥΚΡΗ ΣΟΥΚΡΗ του Σαμπρή 79
14 ΜΕΛΑΪΜΗ ΡΩΞΑΝΗ του Αναστασίου 61
15 ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του Χρήστου 56
16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ του Παναγιώτη 45
17 ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 40
18 ΧΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη 40
19 ΑΡΗΦ ΣΑΜΠΡΗ του Αλή 24
20 ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ του Μπεφά 22
ΣΥΝΟΛΟ 1909