Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΧΑΣΑΝ ΙΚΡΕΜ του ΧΟΥΣΕΪΝ 330
2 ΑΧΜΕΤ ΜΕΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ 293
3 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 280
4 ΚΙΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 265
5 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ 258
6 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΡΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 250
7 ΡΑΧΗΜ ΣΕΖΑΗ του ΡΑΗΦ 246
8 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΔΕΡΗ 221
9 ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ του ΡΑΣΗΜ 196
10 ΧΑΣΑΝ ΝΑΖΜΗ του ΣΕΦΚΕΤ 188
11 ΧΑΣΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΑΛΗ 187
12 ΜΟΥΜΙΝ ΝΙΑΖΗ του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ 186
13 ΔΙΚΜΕ ΡΕΤΖΕΠ του ΙΜΠΡΑΜ 169
14 ΣΑΛΗ ΜΙΣΙΡΤΖΗ ΟΚΤΑΪ του ΜΟΥΜΙΝ 169
15 ΤΕΦΗΚ ΝΕΤΖΑΕΤΙΝ του ΕΜΙΝ 156
16 ΤΣΟΛΑΚ ΧΑΣΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 149
17 ΡΑΪΦ ΤΖΙΧΑΤ του ΚΑΔΗΡ 148
18 ΣΕΦΚΕΤ ΜΕΣΟΥΤ του ΑΧΜΕΤ 118
19 ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΝΟΛ του ΟΜΕΡ 103
20 ΣΑΛΗ ΙΛΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 89
21 ΑΜΕΤ ΝΕΖΗΡ του ΡΑΜΑΝΤΑΝ 79
22 ΟΥΖΟΥΝ ΠΕΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΑΔΙΚ 79
23 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΜΙΝ του ΜΟΥΜΙΝ 76
24 ΑΧΜΕΤ ΤΖΕΜΗΛ του ΜΕΧΜΕΤ 72
25 ΑΡΗΦ ΜΟΥΜΙΝ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ 63
26 ΧΑΣΑΝ ΕΣΙΝ του ΕΜΙΝ 11
ΣΥΝΟΛΟ 4381