Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ (ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΙΟΥΤΖΕΛ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΛΗΜ του Ρεσήτ 331
2 ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΧΑΜΠΕΡ του Χουσεΐν 272
3 ΑΛΗ ΜΟΥΧΑΡΕΜ του Χασάν 238
4 ΧΑΤΗΠ ΡΙΤΒΑΝ του Χαλήλ 238
5 ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΥΖΑΦΕΡ του Λατήφ 223
6 ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ του Χουσεΐν 218
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη 184
8 ΧΙΟΥΜΕΤ ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ του Μπαϊράμ 165
9 ΜΕΜΕΤ ΤΟΥΝΤΖΑΗ του Φαϊκ 163
10 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΧΜΕΤ ΕΡΧΑΝ του Μουσταφά 162
11 ΚΑΜΠΕΡ ΣΑΔΟΥΛΑ ΡΕΤΖΕΠ του Μεμέτ 136
12 ΧΑΣΑΝ ΠΑΛΑ ΣΑΛΗ ΑΝΤΕΜ του Μεμέτ 134
13 ΛΑΤΗΦ ΓΙΟΥΚΣΕΛ του Χουσεΐν 131
14 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΕΦΗΚ του Αλή 105
15 ΙΣΜΑΗΛ ΦΕΒΖΗ του Μουσταφά 104
16 ΚΑΔΗΡ ΧΑΣΑΝ ΕΦΡΑΗΜ του Χασάν 104
17 ΣΟΥΛΕΪΜΑΤΖΙΚ ΡΙΤΒΑΝ του Σαλή 102
18 ΜΠΑΪΡΑΜ ΡΙΤΒΑΝ του Σαλή 90
19 ΙΜΠΡΑΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του Ισμαήλ 87
20 ΧΙΟΥΜΕΤ ΑΜΕΤ ΑΣΟΥΜΑΝ του Χουσεΐν 8
21 ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΤΖΕΡ του Αρήφ 7
22 ΧΑΣΑΝ ΑΡΙΦΕ του Χουσεΐν 6
23 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΕΪΧΑΝ του Σουλεϊμάν 6
24 ΜΠΑΪΡΑΜ ΕΜΙΝΕ του Ρετζέπ 5
25 ΣΑΛΗ ΑΪΣΕ του Σεφκέτ 4
26 ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ του Χασάν 3
ΣΥΝΟΛΟ 3226